English | فارسی

اطلاعیه مهم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو
اطلاعیه مهم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو

مشاهده سایر اطلاعیه ها
آگهی مزایده عمـومی(95/3)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردمقداری " لوله فولادی (به وزن تقریبی75400کیلوگرم ،باسایز 8 اینچ) " مازاد موجود در انبارمرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/11/17 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مزایده عمـومی(95/2)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد " تعداد سه هزاردستگاه کنتور 1/2 مستعمل " را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/08/10 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(95/11)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد "عملیات اجرای پروژهای آبرسانی ذیل" را از طریق مناقصه و به پیمانکار صلاحیت دارواگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه،از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تاآخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/7/29 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان امور قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان درراستای اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)،درنظر دارد 11مجتمع آبرسانی خودبه شرح ذیل را به روش تجهیز،بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT)به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار نماید لذا ازسرمایه گذاران داخلی دعوت میگردد جهت معرفی خود ،ارائه مدارک واعلام آمادگی، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری مورخ 95/07/10 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان ،معاونت طرح وتوسعه مراجعه نمایند.

مشاهده سایر مناقصات و مزایده ها
پیام نوروزی مدیرعامل
دگرگونی فصل ها نمایش جلوه ای از قدرت پروردگار در حیات دوباره زمین ، فرصتی است تا همنوا با تحویل سال ، پیام تحویل در حالمان را به سوی بهترین احوال دریابیم و پس از یک سال کار و تلاش در نو شدن ، تحول همگرایی و اعتدال را از طبیعت بیاموزیم .

مشاهده سایر پیام نوروزی مدیرعامل
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت  آب و فاضلاب روستایی استان زنجان محفوظ میباشد
کلیه اطلاعات وارد شده از طرف مشترکین محرمانه بوده و نزد شرکت آبفار محفوظ می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است