جزئیات مطلب

روابط عمومی
/ دسته ها: مزایده

آگهی مزایده عمـومی(95/2)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد " تعداد سه هزاردستگاه کنتور 1/2 مستعمل " را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/08/10 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.

1-   مبلغ تضمین : 35.000.000ریال

2-  مهلت قبول پیشنهادها:

شرکت کننده گان می بایست پیشنهادهای خود را پس از تکمیل ظرف 10 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد تاآخر وقت اداریروز پنج شنبه مورخ 95/08/20 به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل ، و رسید دریافت نمایند.

3-زمان بازگشایی:

زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/08/22 در محل سالن جلسات شرکت آبفارمی باشد.

4-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط،مخدوش، ناقص ، و پیشنهاد هایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-مزایده گران جهت بازدید می توانند از تاریخ 95/08/11 لغایت 95/8/22 ،همه روزه (غیر از روزهای تعطیل)در وقت اداری وبا در دست داشتن معرفی نامه به آدرس  5کیلومتری جاده فرودگاه(بهشت زهرا(س)،دوربرگردان شهرک صنعتی شماره یک به طرف زنجان ، جنب جهادنصر،ابنار مرکزی شرکت آبفارمراجعه نمایند.

6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

7-هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

Print
2115 رتبه بندی این مطلب:
5/0

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان