جزئیات مطلب

SuperUser Account
/ دسته ها: مزایده

آگهی مزایده عمـومی(95/3)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردمقداری " لوله فولادی (به وزن تقریبی75400کیلوگرم ،باسایز 8 اینچ) " مازاد موجود در انبارمرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/11/17 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.

1- مبلغ تضمین : 200.000.000ریال

2- مهلت قبول پیشنهادها:

شرکت کننده گان می بایست پیشنهادهای خود را پس از تکمیل ظرف 10 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد تاآخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 95/11/27 به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل ، و رسید دریافت نمایند.

3-زمان بازگشایی:

زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 9 صبح روزپنجشنبه مورخ 95/11/28 در محل سالن جلسات شرکت آبفارمی باشد.

4-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط،مخدوش، ناقص ، و پیشنهاد هایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-مزایده گران جهت بازدید می توانند از تاریخ95/11/17 لغایت 95/11/27 ،همه روزه (غیر از روزهای تعطیل)در وقت اداری و با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس کیلومتر5 جاده فرودگاه(بهشت زهرا(س)) ، دوربرگردان شهرک صنعتی شماره یک به طرف زنجان ، جنب جهاد نصر، ابنار مرکزی شرکت آبفارمراجعه نمایند.

6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

7-هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
Print
2064 رتبه بندی این مطلب:
5/0

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان