پرسش و پاسخ

پرسش های متداول

1 - نحوه خريداري انشعاب توسط مشترك به چه صورت مي باشد؟
  • اشترك با مراجعه به شركت درخواست دريافت كرده و بايد آن را به مهر شورا يا دهياري مهمور نمايد. • بازديد از ملك توسط مامورين ارزياب • پركردن فرمهاي مربوطه • پرداخت مبلغ ۱۵۱۰۰۰۰ ريال بابت حق شتراك • كپي قولنامه ملك يا سند مالكيت • فتوكپي شناسنامه و كارت ملي مشترك با شماره تماس
   
2 - نحوه تعويض كنتور خراب چگونه مي باشد؟
  • اگر مامور قرائت كنتور پس از قرائت متوجه خراب بودن آن گرديد؛ همراه فيش آب بها كه نوع و عملكرد كنتور بصورت كنتور خراب براي مشترك ارسال ارسال مي گردد .آنگاه مشترك همراه با فيش آب بها كه خرابي كنتور در ان درج شده به شركت مراجعه نموده و بابت خرابي كنتور بين ۵۲۰۰۰ريال واريز كرده و كنتور سالم براي ايشان نصب ميگردد.
   
3 - نحوه اقساطي بودن فروش انشعاب به چه صورت مي باشد؟
  • مشترك پس از تكميل پرونده و طي نمودن مراحل آن و تامين مبلغ حق اشتراك با توجه به كم بضاعت بودن ايشان حق اشتراك بدين صورت اقساط ميگردد.نصف حق اشتراك را به صورت نقدي دريافت كرده و بقيه را با توجه به آئين نامه مشترك در دو قسط با دريافت سفته(ضمانت نامه) به صورت تقسيط انجام ميگيرد
   
4 - براي دريافت انشعاب آب ساختمان مسكوني و تجاري داخل روستا چه مداركي لازم است ؟
  • فتوكپي شناسنامه يك پرگ • تكميل فرم تعهد نامه يك برگ • فتوكپي قولنامه يا جواز ساختمان يك برگ
   
5 - براي دريافت انشعاب آب ساختمانهاي غير مسكوني چه مداركي لازم است ؟
  • تكميل فرم تقاضانامه يا درخواست انشعاب توسط سازمان مربوطه • تعيين ميزان آب مورد نياز در شبانه روز • پروانه تاسيس يا بهره برداري • فتوكپي شناسنامه • كروكي تائيد شده توسط سازمان مربوطه
   
6 - مدارك لازم براي تغيير نام پرونده مشتركين كدام است ؟
  • كپي واصل سند انتقال قطعي يا قولنامه • كپي قبض آب مصرفي • كپي شناسنامه مشترك جديد • تسويه فيش آب و حق انشعاب
   
7 - وصل انشعاب قطع شده چگونه است؟
  • در صورت داشتن اشتراک در آمار مشترکین امور آبفار و بدهی، پس از تسویه حساب کامل با اداره و پرداخت هزینه وصل انشعاب، اقدامات لازم انجام خواهدگرفت.همچنین در صورت غیراستاندارد بودن، لازم است؛ متقاضی نسبت به استانداردسازی انشعاب خود اقدام نموده سپس هزینة باقیمانده اتصالات مورد نیاز را پرداخت نماید. سپس با دریافت فرم وصل انشعاب مورد تائید رئیس اداره امورمشترکین، وصل انشعاب انجام خواهد پذیرفت.
   
8 - نحوه تغییر نام قبض چگونه انجام می شود؟
  • داشتن انشعاب در امور آبفار. • پرداخت آخرین بدهی قبض آب مشترک. • فرم تائید شده مشخصات کامل و صحیح شخص توسط آبدار و شورای اسلامی روستا.
   
9 - نحوه استخدام نيرو در آن شركت چگونه است ؟
  • اين شركت يك شركت دولتي بوده و هرگونه استخدام در آن منوط به اخذ مجوز از مجمع عمومي و سازمان مديريت ميباشد كه از طريق درج آگهي در روزنامه‌هاي كثير الانتشار و برگزاري آزمون عمومي و تخصصي ميسر ميباشد
   
10 - چه روز هایی می توان با مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی ملاقات نمود ؟
  • ملاقات با مدير عامل شركت سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الي 12 ميباشد.
   
11 - وقتي كه كنتور آب خراب است چه كار بايد انجام دهیم ؟
  • هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعا از طريق شماره تلفن هايي كه بروی قبوض آب بها نوشته شده است را به شركت آب و فاضلاب روستايي شهرستان خود اطلاع دهيد.

برای درج پرسش موارد زیر را وارد کنید

پرسش شما:

دی ان ان