جزئیات مطلب

تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (94)

تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (94)شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد در راستای اصل 44 قانون اساسی و به منظور اجرای پروژه های عمرانی خود نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صلاحیت، برای تهیه فهرست کوتاه اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد ارزیابی ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم تا تاریخ 94/11/09 به آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان-اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نموده ویا ازطریق سایت ملی مناقصات نسبت به تهیه اسناد موردنظراقدام نمایند.

نویسنده: روابط عمومی/شنبه, 03 بهمن,1394/دسته ها: فراخوان

رتبه بندی این مطلب:
5/0
تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (94)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد در راستای اصل 44 قانون اساسی و به منظور اجرای پروژه های عمرانی خود نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صلاحیت، برای تهیه فهرست کوتاه اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد ارزیابی ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم تا تاریخ 94/11/09 به آدرس: زنجان –جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان-اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نموده ویا ازطریق سایت ملی مناقصات  نسبت به تهیه اسناد موردنظراقدام نمایند.

شرایط شرکت درارزیابی:

  الف- داشتن  گواهینامه صلاحیت در یکی از رشته های آب ، ابنیه ، تاسیسات.

   ب-دارا بودن حداقل پایه 5 برای پیمانکاران حقوقی و پایه 3 برای پیمانکاران حقیقی در یکی از رشته های  مذکور.

1-مهلت تحویل اسناد:

   شرکت کنند گان می بایست اسناد ارزیابی را پس از تکمیل ظرف مدت حداکثر10 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد تاساعت13روز دوشنبهمورخ94/11/19 به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت ( اداره حقوقی و قراردادها ) تحویل و رسید دریافت نمایند.

          2-زمان بازگشایی:

     زمان شروع بررسی اسناد ارزیابی ساعت 9 صبح روزسه شنبهمورخ94/11/20 در محل سالن جلسات شرکت آبفار میباشد.

 3-به اسناد فاقد امضاء ، مشروط،مخدوش، ناقص و اسنادی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی مندرج است.

Print

تعداد نمایش ها (1616)/نظرات (0)

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان